Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
14.04.2024 - 01:31
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  891
  Gyldig fra dato
  10.02.2017
  Gyldig til dato
  10.02.2027
  NPDID for utvinningstillatelser
  28974372
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  ConocoPhillips Skandinavia AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  80.00000
  Pandion Energy AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11522
  14.03.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  11580
  24.03.2017
  PGNiG Upstream International AS har endret navn til PGNiG Upstream Norway AS fra 18032017.
  Andre meldinger
  14448
  30.09.2019
  ConocoPhillips Skandinavia AS har overdratt 20% andel i tillatelsen til Pandion Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.2019 og virkningsdato 10.2.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14449
  07.10.2019
  I henhold til melding fra ConocoPhillips Skandinavia AS datert 15.7.2019 har Aker BP ASA og PGNiG Upstream Norway AS trådt ut av utvinningstillatelse med virkning fra 14.6.2019. Aker BP ASA deltakerandel på 30 % og PGNiG Upstream Norway AS deltakerandel på 30 % overtas av ConocoPhillips Skandinavia AS
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15742
  18.12.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 17.12.2020 at initiell periode forlenges til 10.2.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  16729
  04.04.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 4.4.2022 at initiell periode forlenges til 10.2.2026, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  18120
  05.12.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 28.11.2023 at initiell periode forlenges til 10.2.2027, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode