Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.07.2024 - 01:27
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  439
  Gyldig fra dato
  16.02.2007
  Gyldig til dato
  16.12.2012
  NPDID for utvinningstillatelser
  4238830
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  3026
  23.03.2007
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisterert.
  Ny tillatelse
  3646
  02.02.2008
  OMV Norge AS har overdratt en 10% andel i tillatelsen til Sagex Petroleum Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5370
  11.05.2010
  Sagex Petroleum Norge AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 30,000,000, skriver norske kroner trettimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.4.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5791
  14.06.2011
  Pantobligasjon stor NOK 30,000,000 skriver norske kroner trettimillioner 00/100 datert 11.5.2010 (dok. nr. 5370) hvor Sagex Petroleum Norge AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger.
  Sletting av pant
  5987
  01.11.2011
  Sagex Petroleum Norge AS har endret navn til Valiant Petroleum Norge AS, med virkning fra 8.10.2011.
  Andre meldinger