Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
22.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  460
  Gyldig fra dato
  29.02.2008
  Gyldig til dato
  01.03.2038
  NPDID for utvinningstillatelser
  4910195
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  65.00000
  PGNiG Upstream Norway AS
  35.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  12734
  14.05.2018
  PGNiNG Upstream Norway AS pantsetter sin 35 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Societe Generale, London Branch. Stor USD 600 000 000, skriver United States Dollars six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 14.4.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd.
  17188
  29.08.2022
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 35 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Societe Generale, London Branch. Pantobligasjon stor USD 600,000,000, skriver United States Dollars six hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 11.8.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  3740
  16.03.2008
  Ny tillatelse er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  3993
  10.12.2008
  StatoilHydro ASA overdrar sin 30 % andel i utvinningstillatelse 460 til Aker Exploration AS med virkning fra 30. november 2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3996
  19.12.2008
  Aker Exploration AS overdrar en 12,5% andel i utvinningstillatelse 460 til Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 31.12.2008
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4392
  27.04.2009
  Aker Exploration AS pantsetter sin 47.5% deltakerandel i tillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 2,200,000,000 skrver norske kroner tomilliarderogtohundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5041
  23.12.2009
  Aker Exploration AS har endret navn til Det norske oljeselskap AS med virkning fra 22.12.2009.
  Andre meldinger
  4963
  23.12.2009
  Aker Exploration ASA har fusjonert med Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 22.12.2009.
  Andre meldinger
  5017
  23.12.2009
  De fusjonerte selskapene Aker Exploration ASA og Det norske oljeselskap ASA har fra 22.12.2009 navnet Det norske oljeselskap ASA.
  Andre meldinger
  5238
  05.03.2010
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 52,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.1.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5260
  05.03.2010
  Det norske oljeselskap AS pantsetter sin 47,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.1.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5191
  05.03.2010
  Pantobligasjon stor NOK 2,200,000,000 skriver norske kroner tomilliardertohundremillioner 00/100 datert 27.4.2009 (dok. nr. 4392) hvor Aker Exploration AS pantsetter sin 47,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB Nor Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver DnB Nor Bank ASA foreligger i brev datert 9.2.2010.
  Sletting av pant
  5657
  31.01.2011
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 100 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5624
  31.01.2011
  Pantobligasjon stor NOK 4,500,000,000 skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100 datert 5.3.2010 (dok. nr.5260) hvor Det norske oljeselskap AS pantsetter sin 47,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB Nor Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver DnB Nor Bank ASA foreligger i brev datert 23.12.2010
  Sletting av pant
  5641
  31.01.2011
  Det norske oljeselskap AS overdrar sin 47,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 1.10.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5745
  10.03.2011
  Pantobligasjon pålydende NOK 4 500 000 000 skriver norske kroner firemilliarderfemhundremillioner 00/100 datert 5.3.2010 (dok. nr. 5238) hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 52,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger i brev datert 9.3.2011.
  Sletting av pant
  7914
  26.06.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.6.2014 at initiell periode forlenges til 1.3.2017, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  8148
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 100 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9111
  16.03.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 4, 500, 000, 000 skriver norske kroner firemilliarderfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap pantsetter sin 100 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 31.1.2011 (dok.nr.: 5657) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 13.3.2015.
  Sletting av pant
  9350
  14.04.2015
  Registrert pant dok.nr 8148, har etter sletting av dok.nr. 5657 og avtalt opptrinnsrett, første prioritet.
  Andre meldinger
  9896
  06.07.2015
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 100 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. USD 660 000 000, skriver United States dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10054
  19.10.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 13.10.2015 at initiell periode forlenges til 01.03.2018, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11162
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11778
  12.07.2017
  Reduksjon av pantsettelse, dok. nr. 9896 registrert 6.7.2015 i Aker BP ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 100 % til 65 %. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon av pant i brev datert 3.7.2017
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11777
  12.07.2017
  Reduksjon av pantsettelse, dok. nr. 8148 registrert 9.10.2014 i Aker BP ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 100 % til 65 %. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon av pant i brev datert 3.7.2017
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11829
  06.09.2017
  Aker BP ASA har overdratt 35 % andel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11872
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 660 000 000 skriver United States Dollars six hundred and sixty million datert 6.7.2015 (dok.nr.: 9896) hvor Aker BP ASA tidl. Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 100 % deltakerandel, redusert til 65 % den 12.7.2017 (Dok.nr.: 11778) i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  11874
  12.09.2017
  Dok. nr 11778 er slettet som følge av sletting av dok.nr 9896
  Sletting av pant
  12734
  14.05.2018
  PGNiNG Upstream Norway AS pantsetter sin 35 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Societe Generale, London Branch. Stor USD 600 000 000, skriver United States Dollars six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 14.4.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13157
  06.07.2018
  Olje og energidepartementet samtykker i brev av 5.7.2018 at rettighetshaverne i PL 460 kan beholde et område som er større enn det de på tidspunktet for tildeling ble gitt rett til å beholde, jf. petroleumsloven § 3-9 tredje ledd andre punktum, og innvilger samtidig dispensasjon fra tillatelsen punkt 4 bokstav c), slik at også området som omfatter funnet Litjklakken (25/1-9) og prospektet Steingeita videreføres til forlengelsesperioden med varighet til 1.3.2038. Vedtaket er gitt på vilkår, jf. petroleumsloven § 10-18.
  Andre meldinger
  14097
  29.05.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, datert 9.10.2014 (dok. nr. 8148) hvor Det norske Oljeselskap ASA pantsetter sin 100 % deltakerandel, redusert fra 100 % til 65 % den 12.7.2017 (dok. nr. 11777) i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 24.5.2019.
  Sletting av pant
  14099
  29.05.2019
  Dok. nr. 11777 er slettet som følge av sletting av dok. nr. 8148
  Sletting av pant
  17188
  29.08.2022
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 35 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Societe Generale, London Branch. Pantobligasjon stor USD 600,000,000, skriver United States Dollars six hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 11.8.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse