Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.07.2024 - 01:27
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  869
  Gyldig fra dato
  10.02.2017
  Gyldig til dato
  10.02.2026
  NPDID for utvinningstillatelser
  28973359
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  80.00000
  Vår Energi ASA
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11499
  10.03.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  12733
  14.05.2018
  Fortis Petroleum Norway AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 27.4.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13588
  10.12.2018
  Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018. Alle eiendeler i Point Resources AS er ved fusjonen overtatt av Vår Energi AS.
  Andre meldinger
  15369
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  15835
  12.03.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 11.3.2021 at initiell periode forlenges til 10.2.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  16057
  09.07.2021
  Lundin Energy Norway AS har overdratt en 5 % deltakerandel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16622
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  17106
  08.07.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 8.7.2022 at initiell periode forlenges til 10.2.2026.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  17086
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17542
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18519
  06.06.2024
  Energidepartementet bekrefter i brev datert 06.06.2024 at utvinningstillatelsen videreføres til forlengelsesperioden med varighet til 05.06.2049, jf. petroleumsloven § 3-9 andre ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode