Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
15.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  778
  Gyldig fra dato
  06.02.2015
  Gyldig til dato
  06.11.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  25610139
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  8965
  03.03.2015
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  11197
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11602
  31.03.2017
  Lundin Norway AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Engie E&P Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2017 og virkningsdato 1.1.2017
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11643
  22.05.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 11.5.2017 at initiell periode forlenges til 6.11.2022, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  12056
  14.12.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 12.12.2017 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 6.11.2017, jf. utvinningstillatelse 778 pkt. 4b.
  Andre meldinger