Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
15.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  037 E
  Gyldig fra dato
  10.12.2004
  Gyldig til dato
  30.06.2036
  NPDID for utvinningstillatelser
  3000656
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  51.00000
  Petoro AS
  30.00000
  OMV (Norge) AS
  19.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2547
  10.01.2005
  Tillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  2618
  04.05.2005
  A/S Norske Shell har overdratt sin 10% andel i tillatelsen til Statoil ASA
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2619
  04.05.2005
  Enterprise Oil Norge AS har overdratt sin 1,042% andel i tillatelsen til Statoil ASA
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2620
  13.05.2005
  Statoil ASA har overdratt en 9% andel i tillatelsen til Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2865
  16.08.2006
  ExxonMobil Exploration and Produkction Norway AS har overdratt sin 25% andel i tillatelsen til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3111
  06.10.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  3132
  17.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3398
  21.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3772
  21.03.2008
  Norske ConocoPhillips AS er innfusjonert i ConocoPhillips Skandinavia AS med virkning 25.09.2007.
  Andre meldinger
  3962
  18.09.2008
  ConocoPhillips Skandinavia AS har overdratt sin 12.083% eierandel i tillatelsen til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.01.2005.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4237
  26.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 61 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4631
  04.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  7388
  31.10.2013
  Statoil Petroleum AS har overdratt en 19% andel i tillatelsen til OMV (Norge) AS. Iht skjøte er gjennomføringsdatoen 31.10.2013 og virkningsdatoen 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12776
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger