Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
15.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  475 CS
  Gyldig fra dato
  04.02.2011
  Gyldig til dato
  31.08.2036
  NPDID for utvinningstillatelser
  20109375
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Wintershall Dea Norge AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Wintershall Dea Norge AS
  50.00000
  Petoro AS
  30.00000
  Sval Energi AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  16926
  17.06.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eighthundreandfortymillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17384
  16.11.2022
  Sval Energi AS pantsatte en 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eight hundred and forty million, 16.06.2022 (dok.nr. 16926). Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars. Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5739
  02.03.2011
  Utvinningstillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  5959
  03.10.2011
  Concedo ASA overdrar sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Wintershall Norge ASA med virkning fra 30.9.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5967
  05.10.2011
  Spring Energy Norway AS overdrar sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Wintershall Norge ASA med virkning fra 30.9.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6029
  02.12.2011
  Faroe Petroleum Norge AS overdrar sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Petoro AS med virkning fra 1.1.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6348
  20.04.2012
  Wintershall Norge ASA har endret selskapsform og derved navn til Wintershall Norge AS med virkning fra 24.3.2012.
  Andre meldinger
  10493
  19.01.2016
  Oljedirektoratet bekrefter i brev datert 18.1.2016 at utvinningstillatelsen overføres til forlengelsesperioden for det området av utvinningstillatelsen som er omfattet av innsendt utbyggingsplan for Maria feltet. Tillatelsen overføres med virkning fra 28.2.2016 med varighet i 20 år til 28.2.2036.
  Andre meldinger
  10732
  21.03.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.3.2016 at initiell periode forlenges til 31.8.2016,, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11598
  30.03.2017
  Oljedirektoratet bekrefter i brev datert 8.9.2016 at utvinningstillatelsen overføres til forlengelsesperioden for omsøkt område. Forlengelsen gjelder den del av området som er omfattet av innsendt utbyggingsplan for Maria, jf utvinningstillatelsen art. 1 bokstav d. Tillatelsen overføres med virkning fra 31.8.2016 med varighet i 20 år til 31.8.2036, jf tillatelsen art. 1 bokstav c.
  Andre meldinger
  12248
  02.01.2018
  Centrica Resources (Norge) AS har endret navn til Spirit Energy Norge AS fra 22.12.2017
  Andre meldinger
  13406
  05.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14690
  19.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  16876
  31.05.2022
  Spirit Energy Norway AS har overdratt sin 20 % andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16926
  17.06.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eighthundreandfortymillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16945
  17.06.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12 500 000, skriver United States Dollars Twelve million five hundred thousand.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17384
  16.11.2022
  Sval Energi AS pantsatte en 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eight hundred and forty million, 16.06.2022 (dok.nr. 16926). Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars. Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18110
  01.11.2023
  Pantobligasjon med dokumentnummer 16945 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordea Bank Abp filial i Norge foreligger datert 24.10.2023.
  Sletting av pant