Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.07.2024 - 01:27
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  707
  Gyldig fra dato
  21.06.2013
  Gyldig til dato
  21.12.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  23383732
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7137
  01.07.2013
  PGNiG Norway AS har endret foretaksnavn til PGNiG Upstream International AS med virkning fra 15.5.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7169
  03.07.2013
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  7215
  16.08.2013
  North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 950 000 000, skriver norske kroner ni hundre og femti millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.8.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7416
  21.11.2013
  Reduksjon av pantsettelse, første prioritet, dok nr. 7215, registrert 16.8.2013 i North Energy ASA sin deltakerandel i utvinningsatillatelsen fra 20 % til 10 %. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon fra 20 % til 10 % i brev datert 18.11.2013.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7427
  28.11.2013
  North Energy har overdratt en 10 % andel i tillatelsen til Lime Petroleum Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdatoen 29.11.2013 og virkningsdatoen 1.7.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7533
  17.01.2014
  Lime Petroleum Norway AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Første prioritet pantobligasjon stor NOK 300 000 000, skriver norske kroner tre hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.1.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8693
  21.01.2015
  Dok.nr 7416 er slettet som følge av sletting dok.nr 7215
  Sletting av pant
  8692
  21.01.2015
  Pantobligasjon stor NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner datert 16.8.2013 (dok. nr. 7215) hvor North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel, redusert til 10 % den 21.11.2013 (dok. nr 7416) i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 14.1.2015
  Sletting av pant
  8876
  17.02.2015
  Edison International Norway Branch har overdratt sin 50 % deltakerandel i tillatelsen til Edison Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.1.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  9579
  13.05.2015
  Lime Petroleum Norway AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Pantobligasjon stor NOK 700 000 000, skriver norske kroner syv hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.03.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9569
  13.05.2015
  Panteobligasjon stor NOK 300 000 000 skriver norske kroner tre hundre millioner 00/100 datert 17.01.2014 (dok. nr. 7533) hvor Lime Petroleum Norway AS pantsetter sin 10% deltakerandel i utvinningstillatelsen til Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger 11.05.2015.
  Sletting av pant
  10733
  31.03.2016
  North Energy ASA har overdratt sin 10% deltakerandel i tillatelsen til Lime Petroleum Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11065
  30.06.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 30.6.2016 at initiell periode forlenges til 21.12.2018, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11385
  23.12.2016
  Pantobligasjon pålydende NOK 700,000,000 skriver norske kroner syvhundremillioner, hvor Lime Petroleum Norway AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB datert 30.4.2015 (dok.nr. 9579) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB foreligger datert 20.12.2016.
  Sletting av pant
  11443
  27.01.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 27.1.2017 at utvinningstillatelse 707 bortfaller i sin helhet med virkning fra 21.12.2016, jf. utvinningstillatelse 707 punkt 4 bokstav b.
  Andre meldinger