Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
14.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  088
  Gyldig fra dato
  09.03.1984
  Gyldig til dato
  31.12.2014
  NPDID for utvinningstillatelser
  21508
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  821
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 088 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1291
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1534
  18.06.2001
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1679
  17.01.2002
  Total Norge AS er innfusjonert i TotalFinaElf Exploration Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1740
  29.01.2002
  Statoil ASA har overdratt sin 18.6% andel i tillatelsen til Marathon Petroleum Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1832
  13.06.2002
  Petoro AS har overdratt sin 31.4% andel i tillatelsen til Marathon Petroleum Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1963
  13.06.2003
  TotalFinaElf Exploration Norge AS har endret navn til Total E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  2977
  05.03.2007
  Lundin Norway AS har overtatt operatørskapet i tillatelsen.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2976
  05.03.2007
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 50% andel i tillatelsen til Lundin Norway AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4039
  16.01.2009
  Marathon Petroleum Norge AS har overdratt sin 50% eierandel i tillatelsen til Centrica Resources (Norge) AS med virkning fra 1.1.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7786
  03.04.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 2.4.2014 at utvinningstillatelsen i sin helhet anses tilbakelevert med efektiv dato 31.12.2014, jf. petroleumsloven § 3-15 føste ledd.
  Andre meldinger