Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1111
  Gyldig fra dato
  19.02.2021
  Gyldig til dato
  19.02.2023
  NPDID for utvinningstillatelser
  37818781
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  16996
  08.07.2022
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 40% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee ASPantobligasjon stor NOK 1 500 000 000, skriver Norwegian kroner onebillionfivehundredmillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 23.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15857
  08.04.2021
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  16163
  01.09.2021
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor NOK 600 000 000, skriver Norwegian kroner six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.8.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16203
  30.09.2021
  INEOS E&P Norge AS har overdratt sin 60 % deltakerandel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.2021 og virkningsdato 1.1.2021. I forbindelse med overdragelsen overføres operatørskapet fra INEOS E&P Norge AS til PGNiG Upstream Norway AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16974
  08.07.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 16163 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 7.7.2022.
  Sletting av pant
  16996
  08.07.2022
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 40% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee ASPantobligasjon stor NOK 1 500 000 000, skriver Norwegian kroner onebillionfivehundredmillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 23.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17749
  06.03.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 6.3.2023 at utvinningstillatelse 1111 anses som bortfalt med virkning fra 20.2.2023, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4 b).
  Bortfall av tillatelse