Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
15.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  046
  Gyldig fra dato
  03.12.1976
  Gyldig til dato
  31.12.2028
  NPDID for utvinningstillatelser
  21156
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  62.00000
  PGNiG Upstream Norway AS
  25.00000
  Vår Energi ASA
  13.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  18356
  13.03.2024
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 15,00 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Societe Generale. Pantobligasjon stor USD 1 200 000 000, skriver United States Dollars one billion two hundred millionPantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Energidepartementet har i brev av 20.11.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  795
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 046 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1054
  07.04.1999
  Total Norge AS har overdratt sin 1,0% andel i tillatelsen til Elf Petroleum Norge AS med virkning fra 1. januar 1998.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1265
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1430
  01.06.2001
  SDØE overført til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1707
  21.01.2002
  Elf Petroleum Norge AS har endret navn til TotalFinaElf Exploration Norge AS.
  Andre meldinger
  1972
  18.06.2003
  TotalFinaElf Exploration Norge AS har endret navn til Total E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  2596
  27.04.2005
  Esso Exploration and Production Norway A/S har endret navn til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
  Andre meldinger
  3116
  06.10.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  3133
  17.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3274
  06.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3679
  26.02.2008
  Olje- og energidepartement har i brev av 07.12.2007 godkjent forlengelsen av tillatelsen til 31.12.2028.
  Andre meldinger
  4238
  26.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 52,6 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4632
  04.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  10372
  31.12.2015
  LOTOS Exploration and Production Norge AS pantsetter 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for ExxonMobil Exploration and Production Norway AS stor NOK 1 481 400 000. Skriver norske kroner en milliard fire hundre og åttien million firehundre tusen. Pantsettelsen skal skje som ledd i en overdragelse av bl.a. deltakerandeler fra ExxonMobil til Lotos, til sikring av oppbygging av en egen konto. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.12.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10369
  31.12.2015
  ExxonMobil Exploration and Production AS har overdratt en 15 % andel av tillatelsen til LOTOS Exploration and Production Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.12.2015 og virkningsdato 01.01.2015
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11365
  21.12.2016
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 10 % deltakerandel i tillatelsen til KUFPEC Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 21.12.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12787
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13255
  21.11.2018
  LOTOS Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for ExxonMobil Exploration and Production Norway AS. Pantobligasjon stor NOK 1 481 000 000, skriver one billion four hundred eighty-one million Norwegian kroner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.11.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13270
  22.11.2018
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 481 000 000 skriver one billion four hundred eighty-one million Norwegian kroner, hvor LOTOS Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for ExxonMobil Exploration and Production Norway AS datert 30.12.2015 (dok.nr.: 10372) er slettet.
  Sletting av pant
  13938
  21.03.2019
  Lotus Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Pantobligasjon stor USD 400 000 000, skriver United States Dollars four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 7.1.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13994
  09.05.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 481 000 000 skriver one billion four hundred eighty-one million Norwegian kroner, i LOTOS Exploration and Production Norge AS sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for ExxonMobil Exploration and Production Norway AS datert 20.11.2018 (dok.nr.: 13255) er slettet. Samtykke fra panthaver ExxonMobil Exploration and Production Norway AS foreligger i brev datert 9.5.2019.
  Sletting av pant
  14799
  10.12.2019
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har overdratt sin 13 % deltakerandel i tillatelsen til Vår Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 10.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15125
  23.12.2019
  Vår Energi AS pantsetter sin 13 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 7 200 000 000, skriver Seven Billion Two Hundred Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16246
  19.11.2021
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15125 er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 15.11.2021.
  Sletting av pant
  16510
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  17339
  10.11.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 13938. er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 8.11.2022.
  Sletting av pant
  17847
  03.05.2023
  LOTOS Exploration and Production Norge AS har overdratt sin 15 % andel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 2.5.2023 og virkningsdato 1.1.2023.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18166
  30.01.2024
  KUFPEC Norway AS har endret foretaksnavn til Orlen Upstream Norway 2 AS med virkning fra 23.01.2024
  Navnendring rettighetshaver
  18356
  13.03.2024
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 15,00 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Societe Generale. Pantobligasjon stor USD 1 200 000 000, skriver United States Dollars one billion two hundred millionPantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Energidepartementet har i brev av 20.11.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18611
  01.07.2024
  PGNiG Upstream Norway AS og ORLEN Upstream Norway 2 AS har fusjonert 18.06.2024. Alle eiendeler i ORLEN Upstream Norway 2 AS er overtatt av PGNiG Upstream Norway AS. Energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 14.06.2024, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse