Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.07.2024 - 01:27
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  393 B
  Gyldig fra dato
  10.09.2010
  Gyldig til dato
  10.06.2015
  NPDID for utvinningstillatelser
  18404594
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5542
  08.11.2010
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  5572
  29.12.2010
  Statoil Petroleum AS overdrar en 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til OMV (Norge) AS med virkning fra 29.12.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5574
  03.01.2011
  Eni Norge AS overdrar sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Statoil Petroleum AS med virkning fra 1.10.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5575
  04.01.2011
  BG Norge AS overdrar sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Statoil Petroleum AS med virkning fra 30.12.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7052
  06.05.2013
  Olje og energidepartementet bekrefter i brev datert 30.4.2013 at utvinningstillatelsen gis forlengelse av initiell perioden til 10.6.2014, jf. petroleumsloven § 3-9.
  Andre meldinger
  7402
  04.11.2013
  OMV (Norge) AS har overdrat en 20 % andel i tillatelsen til Concedo ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2013 og virkningsdato 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7803
  14.04.2014
  Olje¿ og energidepartementet bekrefter i brev datert 10.4.2014 at initiell periode forlenges til 10.6.2015, jf. petroleumsloven § 3¿9 første ledd
  Andre meldinger
  8010
  02.09.2014
  Statoil Petroleum AS har overdratt en 25 % andel i tillatelsen til Capricorn Norge AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 29.8.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8043
  11.09.2014
  Concedo ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 350 000 000 pluss 10%, skriver norske kroner tre hundre og femti millioner pluss ti prosent. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 28.8.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9681
  09.06.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev av 08.06.2015 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra 10.06.2015, jf. utvinningstillatelse 393 B pkt. 1b jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd førstepunktum.
  Andre meldinger
  13835
  05.03.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 350 000 000 pluss 10% skriver norske kroner tre hundre og femti millioner pluss ti prosent, i Concedo ASA sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 11.9.2014 (dok.nr.: 8043) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 1.3.2019.
  Sletting av pant