Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
20.04.2024 - 01:32
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  038 C
  Gyldig fra dato
  15.06.2006
  Gyldig til dato
  31.12.2026
  NPDID for utvinningstillatelser
  4005057
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Repsol Norge AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Repsol Norge AS
  70.00000
  Petoro AS
  30.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2871
  30.08.2006
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  10075
  07.09.2015
  Talisman Energy Norge AS har overdratt sin 70 % andel i tillatelsen til Repsol Exploration Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.9.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10161
  07.10.2015
  Repsol Exploration Norge AS har endret foretaksnavn til Repsol Norge AS med virkning fra 6.10.2015
  Andre meldinger
  14478
  14.11.2019
  Olje og energidepartementet bekrefter i brev datert 14.11.2019 at utvinningstillatelse 038 C forlenges til 31.12.2023 i medhold av lov 29 november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet § 3-9 femte ledd.
  Andre meldinger
  17414
  25.11.2022
  Olje og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.11.2022 at utvinningstillatelsen forlenges til 31.12.2026, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode