Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  019 F
  Gyldig fra dato
  19.12.2018
  Gyldig til dato
  01.01.2029
  NPDID for utvinningstillatelser
  34750077
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  55.00000
  DNO Norge AS
  45.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13822
  14.02.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  15217
  31.01.2020
  KUFPEC Norway AS har overdratt sin 2.25 % deltakerandel i tillatelsen til DNO North Sea (Norge) AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.1.2020 og virkningsdato 1.9.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15212
  31.01.2020
  Repsol Norge AS har overdratt en 33.55 % deltakerandel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.1.2020 og virkningsdato 1.9.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15216
  31.01.2020
  KUFPEC Norway AS har overdratt en 2.75 % deltakerandel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.1.2020 og virkningsdato 1.9.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15218
  31.01.2020
  Operatørskapet er overført fra Repsol Norge AS til Aker BP ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 10.12.2019, jf. petroleumsloven § 3-7.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15215
  31.01.2020
  INEOS E&P Norge AS har overdratt sin 15.3 % deltakerandel i tillatelsen til DNO North Sea (Norge) AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.1.2020 og virkningsdato 1.9.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15213
  31.01.2020
  Repsol Norge AS har overdratt sin 27.45 % deltakerandel i tillatelsen til DNO North Sea (Norge) AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.1.2020 og virkningsdato 1.9.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15214
  31.01.2020
  INEOS E&P Norge AS har overdratt en 18.7 % deltakerandel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.1.2020 og virkningsdato 1.9.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15250
  05.03.2020
  DNO North Sea (Norge) AS har overdratt sin 45 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.1.2020 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)