Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
14.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  902
  Gyldig fra dato
  10.02.2017
  Gyldig til dato
  10.02.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  28974870
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11533
  14.03.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  13324
  03.12.2018
  Lundin Norway AS har overdratt 10 % andel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15374
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  15807
  22.02.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 22.2.2021 at utvinningstillatelse 902 anses som bortfalt med virkning fra og med 11.2.2021, jf. utvinningstillatelse 902 pkt. 4b) samt brev 7.2.2020.
  Andre meldinger