Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
22.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  150
  Gyldig fra dato
  08.07.1988
  Gyldig til dato
  02.02.2032
  NPDID for utvinningstillatelser
  22012
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  100.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  862
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 150 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  961
  01.10.1997
  Fina Production Licences AS har skiftet navn til Fina Production Licenses AS.
  Andre meldinger
  1166
  23.01.2001
  Fina Production Licenses AS har overdratt sin 10% andel i tillatelsen til TOTAL Norge A.S.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1202
  23.02.2001
  Saga Petroleum ASA er innfusjonert i Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1328
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1555
  18.06.2001
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1636
  17.01.2002
  Enterprise Oil Norwegian AS har endret navn til Enterprise Oil Norge AS.
  Andre meldinger
  1689
  17.01.2002
  Total Norge AS er innfusjonert i TotalFinaElf Exploration Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1742
  29.01.2002
  Statoil ASA har overdratt sin 10% andel i tillatelsen til Marathon Petroleum Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1833
  13.06.2002
  Petoro AS har overdratt sin 30% andel i tillatelsen til Marathon Petroleum Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1851
  26.08.2002
  Norsk Hydro Produksjon AS har overdratt sin 10% andel i tillatelsen til Marathon Petroleum Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1966
  13.06.2003
  TotalFinaElf Exploration Norge AS har endret navn til Total E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  2034
  03.07.2003
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 10% andel i tillatelsen til Marathon Petroleum Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2035
  03.07.2003
  Total E&P Norge AS har overført operatørskapet i tillatelsen til Marathon Petroleum Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2039
  11.07.2003
  Enterprise Oil Norge AS har overdratt en 35% andel i tillatelsen til Det Norske Oljeselskap AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2057
  18.08.2003
  Enterprise Oil Norge har overdratt en 5% andel i tillatelsen til Marathon Petroleum Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2414
  24.06.2004
  Det Norske Oljseselskap AS har overdratt sin 35 % andel i tillatelsen til Lundin Norway AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5871
  06.07.2011
  Marathon Petroleum Norge AS har endret navn til Marathon Oil Norge AS med virkning fra 4.7.2011.
  Andre meldinger
  8296
  05.11.2014
  Det norske oljeselskap AS har overdratt en 65 % deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8284
  05.11.2014
  Marathon Oil Norge AS har endret foretaksnavn til Det norske oljeselskap AS med virkning fra 16.10.2014.
  Andre meldinger
  8319
  07.11.2014
  Operatørskapet er overført fra Det norske oljeselskap AS til Det norske oljeselskap ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 29.9.2014, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  8334
  12.11.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 65 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000,000 United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 7.11.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9851
  06.07.2015
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 65 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. USD 660 000 000, skriver United States dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11146
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11887
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 660 000 000 skriver United States Dollars six hundred and sixty million, hvor Aker BP ASA tidl. Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 65 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 6.7.2015 (dok.nr.: 9851) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  14129
  29.05.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, i Det norske Oljeselskap ASA sin 65 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 12.11.2014 (dok.nr.: 8334) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 24.5.2019
  Sletting av pant
  15390
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  16025
  14.06.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 11.6.2021 at utvinningstillatelsen forlenges til 2.2.2032, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Andre meldinger
  17010
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17523
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse