Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
23.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  602
  Gyldig fra dato
  13.05.2011
  Gyldig til dato
  31.12.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  20428749
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5848
  23.06.2011
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  5925
  17.08.2011
  Rocksource ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon stor NOK 850,000,000, skriver norske kroner åttehundreogfemti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.8.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6477
  05.06.2012
  Reduksjon av pantsettelse (dok.nr.: 5925, registrert 17.8.2011) i Rocksource ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 20 % til 10 %. Panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) samtykker i reduksjon fra 20 % til 10 % i brev datert 11.4.2012.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6489
  06.06.2012
  Rocksource ASA overdrar en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Valiant Petroleum Norge AS med virkning fra 24.5.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6828
  07.01.2013
  Pantobligasjon pålydende NOK 850 000 000 skriver norske kroner åttehundreogfemtimillioner 00/100 datert 17.8.2011 (dok. nr. 5925) er slettet som følge av sletting av dok. nr. 6477).
  Sletting av pant
  6846
  07.01.2013
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 150,000,000, skriver norske kroner etthundreogfemtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.1.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6832
  07.01.2013
  Rocksource ASA overdrar sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Rocksource Exploration Norway AS med virkning fra 31.12.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6827
  07.01.2013
  Pantobligasjon pålydende NOK 850 000 000 skriver norske kroner åttehundreogfemtimillioner 00/100 datert 5.6.2012 (dok. nr. 6477) hvor Rocksource ASA pantsetter en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er påtegnet panteobligasjonen, og datert 3.1.2013.
  Sletting av pant
  7119
  01.07.2013
  Valiant Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til Ithaca Petroleum Norge AS med virkning fra 27.6.2013
  Andre meldinger
  7160
  03.07.2013
  Ithaca Petroleum Norge AS pantsetter sin 10.00 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 700,000,000 skriver norske kroner syvhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 8.5.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7608
  12.02.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 150,000,000 skriver norske kroner etthundreogfemtimillioner, hvor Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB datert 7.1.2013 (dok.nr.:6846) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB foreligger datert 16.1.2014.
  Sletting av pant
  7613
  12.02.2014
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelse til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet pantobligasjon stor NOK 300 000 000, skriver norske kroner trehundremillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 19.12.2013 gitt samtykk i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7973
  28.07.2014
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelse til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 475, 000, 000, skriver norske kroner firehundreogsyttifemmillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.06.2014 gitt samtykk i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7956
  28.07.2014
  Panteobligasjon pålydende NOK 300,000,000 skriver trehundremillioner, hvor Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB datert 12.2.2014 (dok.nr.7613) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB foreligger datert 17.7.2014
  Sletting av pant
  8387
  02.12.2014
  Statoil Petroleum AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Wintershall Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.12.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8578
  24.12.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 700 000 000 skriver norske kroner sjuhundremillioner , hvor Ithaca Petroleum Norge AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 3.7.2013 (dok.nr.: 7160) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger i brev datert 22.12.2014.
  Sletting av pant
  8610
  02.01.2015
  Ithaca Petroleum Norge AS har overdrat sin 10 % andel i tillatelsen til Atlantic Petroleum Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  9461
  30.04.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 475,000,000 skriver norske kroner firehundreogsytifemmillioner , hvor Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 17.7.2014 (dok.nr.: 7973) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 17.4.2015.
  Sletting av pant
  9650
  03.06.2015
  Rocksource Exploration AS har overdratt sin 10 % andel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS . Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.5.2015 og virkningsdato 1.1.2015
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  9730
  17.06.2015
  Atlantic Petroleum Norge AS har overdratt en 2,5 % andel i tillatelsen til Statoil petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.5.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10187
  03.11.2015
  Centrica Resources (Norge) AS har overdratt sin 20% andel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato30.10.2015 og virkningsdato 1.5.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11489
  10.03.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 10.3.2017 at initiell periode forlenges til 13.11.2017, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11625
  08.05.2017
  I henhold til endringsavtale datert 3.11.2016 og godkjenningsbrev fra OED datert 2.5.2017, har Statoil Petroleum AS overtatt en 7,5 % andel som følge av Atlantic Petroleum Norge AS' uttreden.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11967
  30.10.2017
  Oljedirektoratet bekrefter i brev datert 23.10.2017 at utvinningstillatelsen overføres til forlengelsesperioden med virkning fra 13.11.2017. Tillatelsen vil ha en varighet på 30 år fra virkningsdatoen, jf. tillatelsen punkt 1 bokstav c.
  Andre meldinger
  12967
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  14697
  19.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  16172
  21.09.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 20.9.2021 at utvinningstillatelse 602 anses som oppgitt med virkning fra og med 1.1.2022, jf. lov om petroleumsvirksomhet § 3-15.
  Andre meldinger