Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
14.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  019 B
  Gyldig fra dato
  12.09.1977
  Gyldig til dato
  01.09.2020
  NPDID for utvinningstillatelser
  20924
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  777
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 019 B overført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1006
  19.03.1998
  Den norske stats oljeselskap a.s overdrar sin 20,0% andel i tillatelsen til BP Petroleum Development of Norway AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1027
  27.04.1998
  Norske Conoco A/S har overdratt sin 9,375% andel i tillatelsen til BP Petroleum Development of Norway AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1251
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1506
  18.06.2001
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1750
  21.03.2002
  BP Petroleum Development of Norway AS og Amoco Norway AS og Amoco Norway Oil Company har fusjonert til BP Amoco Norge AS. BP Amoco Norge AS har senere endret navn til BP Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1799
  07.05.2002
  Petoro AS har overdratt sin 30% andel i tillatelsen til DONG Norge AS (tidligere Pelican AS).
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1920
  07.01.2003
  Norske Moeco A/S har overdratt sin 5% andel i tillatelsen til BP Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2126
  02.09.2003
  BP Norge AS har overført operatørskapet i tillatelsen til Talisman Energy Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2125
  02.09.2003
  BP Norge AS har overdratt sin 61% andel i tillatelsen til Talisman Energy Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2880
  10.10.2006
  DONG Norge AS har endret navn til DONG E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  4561
  09.09.2009
  StatoilHydro Petroleum AS meddeler på vegne av rettighetshaverne at det er bestemt å oppgi utvinningstillatelsen.. Utbygginsplan for tillatelsen er avhengig av utbygging av Trestakk hovedfelt. Da Trestakk prosjektet er utsatt foreligger det ikke faste planer for innsendelse av utbyggingsplan for lisensen. Arbeidsforpliktelsen pr 01.07.2009 er ikke oppfylt jf petroleumsloven § 3-15, på dette grunlaget meddeler Olje- og energidepartementet at utvinningstillatelsen anses som tilbakelevert fra og med 06.10.2009.
  Andre meldinger
  7228
  03.09.2013
  Norske AEDC A/S har endret foretaksnavn til KUFPEC NORWAY AS med virkning fra 30.7.2013
  Andre meldinger
  10071
  07.09.2015
  Talisman Energy Norge AS har overdratt sin 61 % andel i tillatelsen til Repsol Exploration Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.9.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10151
  07.10.2015
  Repsol Exploration Norge AS har endret foretaksnavn til Repsol Norge AS med virkning fra 6.10.2015
  Andre meldinger
  11927
  10.10.2017
  DONG E&P Norge AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak av 29.9.2017, endret foretaksnavn til INEOS E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  13142
  29.06.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 27.6.2018 at initiell periode forlenges til 1.9.2019, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Andre meldinger
  14385
  22.08.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 22.8.2019 at utvinningstillatelsen forlenges til 1.9.2020 jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd
  Andre meldinger