Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
23.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  843
  Gyldig fra dato
  05.02.2016
  Gyldig til dato
  05.02.2020
  NPDID for utvinningstillatelser
  27432259
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  10687
  10.03.2016
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  10929
  27.05.2016
  Pure E&P Norway AS har endret foretaksnavn til Point Resources AS med virkning fra19.5.2016
  Andre meldinger
  11209
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11414
  03.01.2017
  Tullow Oil Norge AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2016 og virkningsdato 1.7.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13021
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13586
  10.12.2018
  Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018. Alle eiendeler i Point Resources AS er ved fusjonen overtatt av Vår Energi AS.
  Andre meldinger
  15278
  24.03.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.3.2020 at utvinningstillatelse 843 anses som bortfalt fra 5.2.2020, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4c.
  Andre meldinger