Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
23.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  219
  Gyldig fra dato
  02.02.1996
  Gyldig til dato
  31.12.2099
  NPDID for utvinningstillatelser
  22564
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Vår Energi ASA
  50.00000
  Equinor Energy AS
  25.00000
  TotalEnergies EP Norge AS
  15.00000
  A/S Norske Shell
  10.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  918
  25.07.1997
  Utvinningstillatelse 219 overført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  964
  01.10.1997
  Fina Production Licences AS har skiftet navn til Fina Production Licenses AS.
  Andre meldinger
  1167
  23.01.2001
  Fina Production Licenses AS har overdratt sin 15% andel i tillatelsen til TOTAL Norge A.S.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1370
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1590
  18.06.2001
  Dagboknummer 1370 er feilført.
  Andre meldinger
  1692
  17.01.2002
  Total Norge AS er innfusjonert i TotalFinaElf Exploration Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1643
  17.01.2002
  Enterprise Oil Norwegian AS har endret navn til Enterprise Oil Norge AS.
  Andre meldinger
  1847
  21.08.2002
  Norsk Hydro Produksjon AS har overdratt en 10% andel i tillatelsen til Enterprise Oil Norwegian AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1846
  21.08.2002
  Norsk Hydro Produksjon AS har overdratt en 10% andel i tillatelsen til Fortum Petroleum AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2006
  19.06.2003
  Fortum Petroleum AS har endret navn til ENI Norge AS.
  Andre meldinger
  2007
  19.06.2003
  TotalFinaElf Exploration Norge AS har endret navn til Total E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  2174
  14.10.2003
  ENI Norge AS er innfusjonert i Norsk Agip AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2335
  12.02.2004
  Norsk Agip AS har endret navn til Eni Norge AS.
  Andre meldinger
  3204
  01.11.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3344
  10.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  4779
  10.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  7521
  10.01.2014
  Olje- og energidepartementet samtykker i brev datert 3.10.2013 samtykke til fusjon mellom A/S Norske Shell og Enterprise Norge AS, jf. petroleumsloven § 10-12. Eierandelene i tillatelsen endres slik at det nå er A/S Norske Shell som føres inn som eier av Enterprise Oil Norge AS tidligere eierandeler.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7618
  14.02.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 28.1.2014 medhold av petroleumsloven § 1-3 fjerde ledd at fristen for å gjennomføre arbeidsforpliktelsen i utvinningstillatelsen forlenges. Fra det tidspunktet departementet gjør det klart for rettighetshaverne i utvinningstillatelsen at petroleumsvirksomheten ikke lenger er utsatt vil departementet samtidig fastsette en ny frist for gjennomføring av arbeidsforpliktelsen.
  Andre meldinger
  12853
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13545
  10.12.2018
  Eni Norge AS har endret navn til Vår Energi AS fra 10.12.2018
  Andre meldinger
  16100
  14.07.2021
  Total E&P Norge AS har endret navn til TotalEnergies EP Norge AS fra 18.6.2021
  Andre meldinger
  16561
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  18122
  05.12.2023
  Oppdatert:Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 28.1.2014 medhold av petroleumsloven § 1-3 fjerde ledd at fristen for å gjennomføre arbeidsforpliktelsen i utvinningstillatelsen forlenges. Fra det tidspunktet departementet gjør det klart for rettighetshaverne i utvinningstillatelsen at petroleumsvirksomheten ikke lenger er utsatt vil departementet samtidig fastsette en ny frist for gjennomføring av arbeidsforpliktelsen.
  Forlengelse av gyldighetsperiode