Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.07.2024 - 01:27
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  438
  Gyldig fra dato
  16.02.2007
  Gyldig til dato
  16.02.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  4238812
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  8144
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Tredje prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  9882
  06.07.2015
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. USD 660 000 000, skriver United States dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  3025
  23.03.2007
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisterert.
  Ny tillatelse
  5276
  16.03.2010
  Marathon Petroleum Norge AS overdrar en 7,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Talisman Energy Norge AS med virkning fra 26.2.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5366
  04.05.2010
  Lundin Norway AS overdrar en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Talisman Energy Norge AS med virkning fra 30. april 2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5787
  13.05.2011
  Marathon Petroleum Norge AS overdrar sin 17,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Spring Energy Norway AS med virkning fra 13.5.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5938
  12.09.2011
  Talisman Energy Norge AS overdrar en 10% deltakerandel i utvinningstillatelsen til Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 1.1.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6413
  09.05.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 750,000,000, skriver amerikanske dollar syvhundreogfemti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.4.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6523
  26.06.2012
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 17,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 2 000 000 000 skriver norske kroner tomilliarder 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev datert 19.6.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6711
  14.12.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pante obligasjon pålydende NOK 3,500,000,000 pluss 10 % skriver norske kroner tremilliarderfemhundremillioner pluss ti prosent. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 14.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6879
  19.02.2013
  Spring Energy Norway AS har endret foretaksnavn til Tullow Oil Norge AS med virkning fra 13.2.2013
  Andre meldinger
  7255
  24.09.2013
  Pantobligasjon pålydende USD 750,000,000 skriver amerikanske dollar syvhundre og femti millioner 00/100 hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel (andre prioritet ) i utvinningstillatelsen 438 til fordel for DnB Bank ASA datert 9.5.2012 (dok. nr.: 6413) er slettet. Samtykke fra panthaver DnB NOR Bank ASA foreligger i brev datert 12.9.2013.
  Sletting av pant
  7303
  25.09.2013
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 2 500,000,000 skriver amerikanske dollar to milliarder og femhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.9.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7731
  04.03.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev av 26.2.2014 at ny frist for beslutning om videreføring er 16.2.2015 jf. petroleumsloven pkt 9.
  Andre meldinger
  7905
  23.06.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 2 000 000 000 skriver norske kroner to milliarder, hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 17.5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 22.6.2012 (dok.nr.: 6523) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 16.6.2014.
  Sletting av pant
  7998
  28.08.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 22.8.2014 at initiell periode forlenges til 16.2.2016, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  8144
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Tredje prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8262
  17.10.2014
  Pantobligasjon pålydende USD 2,500,000,000 skriver amerikanske dollar tomilliarderogfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 25.9.2013 (dok.nr.: 7303) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 7.10.2014.
  Sletting av pant
  8279
  05.11.2014
  Talisman Energy Norge AS har overdratt en 7,5 % deltakerandel i tillatelsen til Explora Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  9125
  17.03.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 3, 500, 000, 000 skriver norske kroner tremilliarderfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 14.12.2012 (dok.nr.: 6711) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 13.3.2015.
  Sletting av pant
  9177
  20.03.2015
  RWE Dea Norge AS har endret foretaksnavn til DEA Norge AS med virkning fra 13.3.2015
  Andre meldinger
  9310
  08.04.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 7.4.2015 at initiell periode forlenges til 16.2.2017, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  9349
  14.04.2015
  Registrert pant dok.nr 8144, har etter sletting av dok.nr. 7303 og avtalt opptrinnsrett, første prioritet.
  Andre meldinger
  9882
  06.07.2015
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. USD 660 000 000, skriver United States dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10123
  16.09.2015
  Explora Petroleum AS pantsetter sin 7.50% deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Sparebank 1 SR-Bank ASA som agent for et banksyndikat. Panteobligasjon stor NOK 900,000,000, skriver nihundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.8.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10701
  15.03.2016
  Pantobligasjon pålydende NOK 900 000 000 skriver norske kroner nihundremillioner, hvor North E & P AS (tidligere Explora Petroleum AS) pantsetter sin 7,50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Sparebank 1 SR-Bank ASA datert 7.9.2015 (Dok.nr.: 10123) er slettet. Samtykke fra panthaver Sparebank 1 SR- Bank ASA foreligger i brev datert 11.3.2016
  Sletting av pant
  10783
  05.04.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 5.4.2016 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 16.2.2016, jf. utvinningstillatelse 438 pkt. 4c.
  Andre meldinger