Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
23.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  093
  Gyldig fra dato
  09.03.1984
  Gyldig til dato
  31.12.2040
  NPDID for utvinningstillatelser
  21548
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  OKEA ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Petoro AS
  47.88000
  OKEA ASA
  44.56000
  M Vest Energy AS
  7.56000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  17466
  14.12.2022
  M Vest Energy AS pantsetter sin 7,5600 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS.Pantobligasjon stor NOK 720,000,000, skriver norske kroner Seven Hundred and Twenty Million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 1.12.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17993
  20.09.2023
  Okea ASA pantsetter sin 44.56 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 500 000 000, skriver United States Dollars five hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 4.9.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  826
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 093 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1007
  19.03.1998
  Den norske stats oljeselskaps overdrar 7,56% av sin andel på 73,0% i tillatelsen til BP Petroleum Development of Norway AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1013
  08.04.1998
  Den norske stats oljeselskap a.s. har overdratt 7,56% i tillatelsen til Norsk Chevron AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1296
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1537
  18.06.2001
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1756
  21.03.2002
  BP Petroleum Development of Norway AS og Amoco Norway AS og Amoco Norway Oil Company har fusjonert til BP Amoco Norge AS.BP Amoco Norge AS har senere endret navn til BP Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1796
  06.05.2002
  Petoro AS har overdratt en 10% andel i tillatelsen til A/S Norske Shell.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1911
  19.12.2002
  Norsk Chevron AS har endret navn til Chevron Texaco Norge AS.
  Andre meldinger
  2681
  14.10.2005
  Chevron Texaco Norge AS har endret navn til Chevron Norge AS.
  Andre meldinger
  6681
  30.11.2012
  BP Norge AS overdrar sin 18,36 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til A/S Norske Shell med virkning fra 1.1.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8003
  02.09.2014
  Chevron Norge AS har overdratt sin 7,56 % andel i tillatelsen til VNG Norge AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 29.08.2014 og virkningsdato 01.01.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13197
  15.10.2018
  VNG Norge AS har endret navn til Neptune E&P Norge AS fra 12.10.2018
  Andre meldinger
  13292
  30.11.2018
  Operatørskapet er overført fra A/S Norske Shell til OKEA AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 5.11.2018, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  13283
  30.11.2018
  A/S Norske Shell har overdratt sin 44.56 % deltakerandel i tillatelsen til OKEA AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13342
  05.12.2018
  Neptune E&P Norge AS pantsetter sin 7,56 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank, N.A., London Branch. Pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 24.11.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13460
  07.12.2018
  Neptune E&P Norge AS og Neptune Energy Norge AS har fusjonert den 3.12.2018. Alle eiendeler i Neptune E&P Norge AS er ved fusjonen overtatt av Neptune Energy Norge AS.
  Andre meldinger
  13704
  21.12.2018
  Okea AS pantsetter sin 44,56 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 250 000 000, skriver United States Dollars two hundred and fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13705
  21.12.2018
  Okea AS pantsetter sin 44,56 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14294
  05.08.2019
  OKEA AS har endret foretaksnavn til OKEA ASA fra 16.5.2019
  Andre meldinger
  14836
  13.12.2019
  Okea ASA pantsetter sin 44.56 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15153
  06.01.2020
  Panteobligasjon pålydende USD 180.000.000 skriver United States Dollars one hundred and eighty million, hvor Okea ASA pantsetter sin 44.56 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordelfor Nordic Trustee AS datert 21.12.2018 (dok.nr.: 13705) er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger i brev datert 2.1.2020.
  Sletting av pant
  15528
  12.06.2020
  Neptune E&P Norge AS pantsatte sin 7.56 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank. N.A., London Branch, pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar, 5.12.2018. Pantebeløpet forhøyes til USD 3 300 000 000, skriver tre milliarder tre hundre millioner. Panteforhøyelsen er godkjent av Neptune Energy Norge AS ved påtegning på pantedokument.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16696
  29.03.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 13342 og 15528 er slettet. Samtykke fra panthaver Citibank, N.A., London Branch foreligger datert 23.3.2022 .
  Sletting av pant
  16713
  01.04.2022
  Neptune Energy Norge AS har overdratt sin 7.56 % andel i tillatelsen til M Vest Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17198
  15.09.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 13704 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 13.9.2022
  Sletting av pant
  17466
  14.12.2022
  M Vest Energy AS pantsetter sin 7,5600 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS.Pantobligasjon stor NOK 720,000,000, skriver norske kroner Seven Hundred and Twenty Million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 1.12.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17993
  20.09.2023
  Okea ASA pantsetter sin 44.56 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 500 000 000, skriver United States Dollars five hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 4.9.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18030
  21.09.2023
  Pantobligasjon med dokumentnummer 14836 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 19.9.2023.
  Sletting av pant
  18337
  12.03.2024
  Energidepartementet bekrefter i brev datert 08.03.2024 at forlenget forlengelsesperiode forlenges til 31.12.2040, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode