Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.07.2024 - 01:27
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1113
  Gyldig fra dato
  19.02.2021
  Gyldig til dato
  19.02.2030
  NPDID for utvinningstillatelser
  37818873
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Harbour Energy Norge AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Harbour Energy Norge AS
  40.00000
  OKEA ASA
  30.00000
  Sval Energi AS
  30.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  18062
  28.09.2023
  OKEA ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 500,000,000 skriver United States Dollars five hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 18.9.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15876
  08.04.2021
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  17289
  26.10.2022
  Chrysaor Norge AS har endret foretaksnavn til Harbour Energy Norge AS med virkning fra 24.10.2022
  Navnendring rettighetshaver
  17831
  28.04.2023
  Neptune Energy Norge AS har overdratt en 20 % andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.4.2023 og virkningsdato 1.1.2023.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17832
  28.04.2023
  Neptune Energy Norge AS har overdratt en 20 % andel i tillatelsen til Harbour Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.4.2023 og virkningsdato 1.1.2023.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17833
  28.04.2023
  Operatørskapet er overført fra Neptune Energy Norge AS til Harbour Energy Norge AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 29.3.2023, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte
  17981
  01.09.2023
  Sval Energi AS har overdratt en 20 % andel i tillatelsen til OKEA ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.8 2023 og virkningsdato 1.1.2023
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17982
  04.09.2023
  Harbour Energy Norge AS har overdratt en 10 % andel i tillatelsen til OKEA ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.8 2023 og virkningsdato 1.1.2023.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18062
  28.09.2023
  OKEA ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 500,000,000 skriver United States Dollars five hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 18.9.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18296
  26.02.2024
  Energidepartementet bekrefter i brev datert 26.02.2024 at initiell periode forlenges til 19.02.2030, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode