Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.06.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  050 DS
  Gyldig fra dato
  06.10.2006
  Gyldig til dato
  31.12.2026
  NPDID for utvinningstillatelser
  4380141
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  70.00000
  Petoro AS
  30.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  4339
  03.03.2009
  I brev av 20.9.2007 har Olje- og energidepartement gokjent utvidet konsesjonsperiode til 23.8.2023.
  Andre meldinger
  4338
  03.03.2009
  Tillatelsen er registret i petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  4341
  03.03.2009
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA, med virkning fra 1.10.2007
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4342
  03.03.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 61% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4340
  03.03.2009
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.10.2007
  Andre meldinger
  4643
  04.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  12774
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  17921
  03.07.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 29.6.2023 at konsesjonstiden forlenges til 31.12.2026, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode