Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  128 D
  Gyldig fra dato
  05.02.2016
  Gyldig til dato
  01.04.2043
  NPDID for utvinningstillatelser
  27434543
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  63.95455
  Petoro AS
  24.54546
  Vår Energi ASA
  11.50000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  10636
  07.03.2016
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  12937
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13533
  10.12.2018
  Eni Norge AS har endret navn til Vår Energi AS fra 10.12.2018
  Andre meldinger
  15573
  29.06.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 29.6.2020 at initiell periode forlenges til 1.11.2022, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  16206
  11.10.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 8.10.2021 at initiell periode forlenges til 1.4.2023, jf. lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  16595
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  18457
  12.04.2024
  Energidepartementet bekrefter i brev datert 11.04.2024 at utvinningstillatelse 128 D overføres til forlengelsesperioden med varighet til 01.04.2043, jf. petroleumsloven § 3-9 annet og tredje ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode