Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.06.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1070
  Gyldig fra dato
  14.02.2020
  Gyldig til dato
  14.08.2022
  NPDID for utvinningstillatelser
  36465843
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15350
  02.04.2020
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  16116
  14.07.2021
  Total E&P Norge AS har endret navn til TotalEnergies EP Norge AS fra 18.6.2021
  Andre meldinger
  16439
  19.01.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.1.2022 at initiell periode forlenges til 14.8.2022, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd
  Andre meldinger
  16523
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  17167
  19.08.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.8.2022 at utvinningstillatelse 1070 anses som bortfalt med virkning fra 15.8.2022, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4b.
  Bortfall av tillatelse