Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.06.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  782 SB
  Gyldig fra dato
  05.02.2016
  Gyldig til dato
  06.02.2025
  NPDID for utvinningstillatelser
  27434302
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  60.00000
  Equinor Energy AS
  20.00000
  Wintershall Dea Norge AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  10649
  08.03.2016
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  10696
  11.03.2016
  Det norske Oil AS har overdratt sin 20 % andel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.2.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10992
  27.05.2016
  DEA E&P Norge AS har den 18.5.2016 blitt fusjonert inn i DEA Norge AS.
  Andre meldinger
  11199
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  12958
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  14654
  18.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  14594
  18.11.2019
  DEA Norge AS har fusjonert med Wintershall Norge AS den 13.11.2019. Som følge av fusjonen overføres DEA Norge AS sine lisensandeler til Wintershall Norge AS. Wintershall Norge AS registreres som operatør for de lisenser DEA Norge AS var operatør for, i henhold til godkjenning fra OED datert 15.11.2019.
  Andre meldinger
  15230
  11.02.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 7.2.2020 at initiell periode forlenges til 6.2.2024, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  16142
  30.08.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 27.8.2021 at initiell periode forlenges til 6.2.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  17948
  01.08.2023
  ConocoPhilips Skandinavia AS har overdratt sin 40% andel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.07.2023 og virkningsdato 01.01.2023.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17950
  02.08.2023
  Operatørskapet er overført fra ConocoPhillips Skandinavia AS til Aker BP ASA , i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 30.06.2023, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte