Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
23.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  110 C
  Gyldig fra dato
  28.04.2006
  Gyldig til dato
  17.12.2014
  NPDID for utvinningstillatelser
  3986340
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2825
  31.05.2006
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  2856
  14.07.2006
  Amarada Hess Norge AS har endret navn til Hess Norge AS.
  Andre meldinger
  3455
  01.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4065
  03.02.2009
  Gaz De France Norge AS har endret navn til GDF SUEZ E&P Norge AS, med virkning fra 29.12.2008.
  Andre meldinger
  4266
  26.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 33,53 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4689
  06.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  6177
  07.02.2012
  Hess Norge AS overdrar sin 3,26 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Statoil Petroleum AS med virkning fra 1.1.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7784
  03.04.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 1.4.2014 at initiell periode forlenges med fem år til 17.12.2019, jf. petroleumsloven § 3-9 annet ledd.
  Andre meldinger
  14477
  14.11.2019
  Rettelse av dok. nr. 7784 - Iht vedtaksbrev fra OED datert 1.4.2014 er alt areal som ikke omfatter Tornerose funnet og deler av Beta funnet det vil si PL 110 C tilbakelevert fra 17.12.2014.
  Andre meldinger