Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
23.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  795
  Gyldig fra dato
  06.02.2015
  Gyldig til dato
  06.06.2019
  NPDID for utvinningstillatelser
  25610891
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  8982
  04.03.2015
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  12259
  02.01.2018
  Centrica Resources (Norge) AS har endret navn til Spirit Energy Norge AS fra 22.12.2017
  Andre meldinger
  12704
  02.05.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 27.4.2018 at initiell periode forlenges til 6.2.2024 i medhold av petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  12966
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13380
  05.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14007
  14.05.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 13.5.2019 at initiell periode forlenges til 6.6.2024, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  14269
  04.07.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 4.7.2019 at utvinningstillatels 795 anses som bortfalt med virkning fra 6.6.2019, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4b.
  Andre meldinger