Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
15.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  789
  Gyldig fra dato
  06.02.2015
  Gyldig til dato
  03.10.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  25610611
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  8976
  04.03.2015
  Tillatelse er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  10118
  16.09.2015
  Explora Petroleum AS pantsetter sin 20% deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Sparebank 1 SR-Bank ASA som agent for et banksyndikat. Panteobligasjon stor NOK 900,000,000, skriver nihundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.8.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10705
  15.03.2016
  Pantobligasjon pålydende NOK 900 000 000 skriver norske kroner nihundremillioner, hvor North E & P AS (tidligere Explora Petroleum AS) pantsetter sin 20.00 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Sparebank 1 SR-Bank ASA datert 7.9.2015 (Dok.nr.: 10118) er slettet. Samtykke fra panthaver Sparebank 1 SR- Bank ASA foreligger i brev datert 11.3.2016
  Sletting av pant
  10836
  29.04.2016
  Explora Petroleum AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Fortis Petroleum Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.4.2016 og virkningsdato 1.1.2016
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11644
  22.05.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 11.5.2017 at initiell periode forlenges til 6.2.2023, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11803
  22.08.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 21.8.2017 at utvinningstillatelse 789 anses som bortfalt med virkning fra 3.10.2017, jf. utvinningstillatelsen pkt. 4b.
  Andre meldinger