Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.07.2024 - 01:27
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  618
  Gyldig fra dato
  03.02.2012
  Gyldig til dato
  03.02.2018
  NPDID for utvinningstillatelser
  21561689
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6224
  27.03.2012
  Tillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  10037
  26.08.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 25.8.2015 at initiell periode forlenges til 3.2.2020, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  10477
  15.01.2016
  GDF SUEZ E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Engie E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  12436
  22.02.2018
  Engie E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Neptune Energy Norge AS med virkning fra 22.2.2018
  Andre meldinger
  12596
  20.04.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 19.4.2018 at utvinningstillatelse 618 anses som bortfalt med virkning fra 3.2.2018, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4a.
  Andre meldinger