Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
23.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  124
  Gyldig fra dato
  28.02.1986
  Gyldig til dato
  31.12.2045
  NPDID for utvinningstillatelser
  21804
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  35.00000
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  27.91038
  Petoro AS
  27.08962
  Vår Energi ASA
  10.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  849
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 124 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1315
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1550
  18.06.2001
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1790
  06.05.2002
  Petoro AS har overdratt en 2.910381% andel i tillatelsen til Norske Conoco A/S.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2088
  21.08.2003
  Norske Conoco AS har endret navn til Norske ConocoPhillips AS.
  Andre meldinger
  2089
  21.08.2003
  Fortum Petroleum AS har endret navn til ENI Norge AS.
  Andre meldinger
  2163
  13.10.2003
  ENI Norge AS er innfusjonert i Norsk Agip AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2313
  03.02.2004
  Norsk Agip AS har endret navn til Eni Norge AS.
  Andre meldinger
  3461
  01.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  3778
  21.03.2008
  Norske ConocoPhillips AS er innfusjonert i ConocoPhillips Skandinavia AS med virkning 25.09.2007.
  Andre meldinger
  4272
  26.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 35 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4698
  06.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  12916
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13527
  10.12.2018
  Eni Norge AS har endret navn til Vår Energi AS fra 10.12.2018
  Andre meldinger
  13674
  19.12.2018
  Vår Energi AS pantsetter sin 10,00000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 4 800 000 000, skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15065
  23.12.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 800 000 000 skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million, hvor Vår Energi AS pantsetter sin 10,000000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 19.12.2018 (dok.no 13674) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 10.12.2019.
  Sletting av pant
  15128
  23.12.2019
  Vår Energi AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 7 200 000 000, skriver Seven Billion Two Hundred Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16274
  19.11.2021
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15128 er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 15.11.2021.
  Sletting av pant
  16590
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  18077
  18.10.2023
  Oljedirektoratet bekrefter i brev datert 16.12.1994 at konsesjonstiden forlenges til 28.2.2025, jf. petroleumsloven § 13 andre ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  18076
  18.10.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 16.2.1994 at initiell periode forlenges til 28.2.1995, jf. petroleumsloven § 13, første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  18074
  18.10.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 20.12.1991 at initiell periode forlenges til 28.2.1993, jf. petroleumsloven § 13, første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  18075
  18.10.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 17.2.1993 at initiell periode forlenges til 28.2.1994, jf. petroleumsloven § 13, første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  18073
  18.10.2023
  Forlenget initiell periode (29.02.1992 - 28.02.1995) slettes
  18072
  18.10.2023
  Forlenget initiell periode (01.03.1995 - 28.02.2025) slettes
  18345
  12.03.2024
  Energidepartementet bekrefter i brev datert 08.03.2024 at forlenget forlengelsesperiode forlenges til 31.12.2045, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode