Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.06.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  147
  Gyldig fra dato
  08.07.1988
  Gyldig til dato
  08.07.2027
  NPDID for utvinningstillatelser
  21988
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  DNO Norge AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  DNO Norge AS
  50.00000
  Sval Energi AS
  50.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  14545
  15.11.2019
  DNO North Sea (Norge) AS pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.11.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  15011
  23.12.2019
  Pantobligasjon pålydende stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars (dok.nr 14545) overføres fra DNO North Sea (Norge) AS til DNO Norge AS. Overføring av pantobligasjonen er godkjent av Danske Bank A/S 13.12.2019. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2019 gitt samtykke til overføring av pantobligasjonen, jf. petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  16917
  17.06.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 50 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eighthundreandfortymillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17368
  15.11.2022
  Sval Energi AS pantsatte sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 840 000 000,skriver United States Dollars Eight hundred and forty million, 16.6.2022 (dok.nr. 16917).Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars.Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  860
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 147 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1246
  06.04.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har overdratt en 20% andel i tillatelsen til DONG Efterforskning og Produktion A/S.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1326
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1426
  01.06.2001
  SDØE overført til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1807
  13.05.2002
  DONG Efterforskning og Produktion AS har endret navn til DONG Norge AS.
  Andre meldinger
  1895
  26.11.2002
  Dokumentnummer 1807 er feilført.
  Andre meldinger
  1901
  26.11.2002
  DOPAS Norge AS har overdratt sin 20% andel i tillatelsen til DONG Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1899
  26.11.2002
  DONG Norge AS har endret navn til DOPAS Norge AS.
  Andre meldinger
  1897
  26.11.2002
  DONG Efterforskning og Produktion AS har overdratt sin 20% andel i tillatelsen til DONG Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2889
  10.10.2006
  DONG Norge AS har endret navn til DONG E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  3313
  10.11.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3448
  28.11.2007
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 30% andel i tillatelsen til Bayerngas Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3818
  05.05.2008
  A/S Norske Shell har overdratt sin 10% andel i tillatelsen til Faroe Petroleum Norge AS med virkning fra 1. januar 2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3816
  05.05.2008
  A/S Norske Shell har overdratt en 20% andel i tillatelsen til Bayerngas Norge AS med virkning fra 1. januar 2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3817
  05.05.2008
  A/S Norske Shell har overdratt en 20% andel i tillatelsen til Dong E&P Norge AS med virkning fra 1. januar 2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3931
  01.09.2008
  Olje- og energidepartement har i brev av 25.08.2008 godkjent skifte av operatørskapet i tillatelsen fra A/S Norske Shell til Dong E&P Norge med virkning fra 01.09.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4720
  06.11.2009
  Faroe Petroleum Norge AS overdrar sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Dong E&P Norge AS med virkning fra 1. januar 2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11270
  06.12.2016
  Dong E&P Norge AS har overdratt sin 50 % deltakerandel i tillatelsen til Faroe Petroleum Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2016 og virkningsdato 1.1.2016
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11274
  06.12.2016
  Operatørskapet er overført fra Dong E&P Norge AS til Faroe Petroleum Norge AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 29.11.2016, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd
  Andre meldinger
  11373
  22.12.2016
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BPN Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor USD 300 000 000, skriver United States dollars threehundredmillion. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 19.12.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  12212
  22.12.2017
  Bayerngas Norge AS har overdratt sin 50 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 11.12.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13256
  21.11.2018
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter en 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BPN Paribas. Pantobligasjon stor USD 450 000 000, skriver United States dollars four hundred fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 19.12.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13368
  05.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 50 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14061
  22.05.2019
  Faroe Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til DNO North Sea (Norge) AS med virkning fra 21.5.2019.
  Andre meldinger
  14344
  05.08.2019
  Med henvisning til brev fra Arntzen de Besche datert 24.6.2019 har Olje- og energidepartementet i brev av 26.6.2019 gitt samtykke til å overføre panteretten i utvinningstillatelsen, dok. nr. 11373 under henholdsvis EFF låneavtale og RBB låneavtale fra BNP Paribas til Danske Bank A/S, jf. petroleumsloven § 6-2
  Andre meldinger
  14346
  05.08.2019
  Med henvisning til brev fra Arntzen de Besche datert 24.6.2019 har Olje- og energidepartementet i brev av 26.6.2019 gitt samtykke til å overføre panteretten i utvinningstillatelsen, dok. nr. 13256 under henholdsvis EFF låneavtale og RBB låneavtale fra BNP Paribas til Danske Bank A/S, jf. petroleumsloven § 6-2
  Andre meldinger
  14508
  15.11.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 450 000 000 skriver United States dollars four hundred fifty million, i DNO North Sea (Norge) AS sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S datert 20.11.2018 (dok.nr.: 13256) er slettet. Samtykke fra panthaver Danske Bank A/S foreligger datert 5.11.2019
  Sletting av pant
  14507
  15.11.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 300 000 000 skriver United States dollars threehundredmillion, i DNO North Sea (Norge) AS sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S datert 20.12.2016 (dok.nr.: 11373) er slettet. Samtykke fra panthaver Danske Bank A/S foreligger datert 5.11.2019
  Sletting av pant
  14545
  15.11.2019
  DNO North Sea (Norge) AS pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.11.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15011
  23.12.2019
  Pantobligasjon pålydende stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars (dok.nr 14545) overføres fra DNO North Sea (Norge) AS til DNO Norge AS. Overføring av pantobligasjonen er godkjent av Danske Bank A/S 13.12.2019. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2019 gitt samtykke til overføring av pantobligasjonen, jf. petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15004
  23.12.2019
  DNO North Sea (Norge) AS har overdratt sin 50 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16848
  31.05.2022
  Spirit Energy Norway AS har overdratt sin 50 % andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16917
  17.06.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 50 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eighthundreandfortymillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16934
  17.06.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 50 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12 500 000, skriver United States Dollars Twelve million five hundred thousand.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17368
  15.11.2022
  Sval Energi AS pantsatte sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 840 000 000,skriver United States Dollars Eight hundred and forty million, 16.6.2022 (dok.nr. 16917).Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars.Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18095
  01.11.2023
  Pantobligasjon med dokumentnummer 16934 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordea Bank Abp filial i Norge foreligger datert 24.10.2023.
  Sletting av pant