Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  220
  Gyldig fra dato
  02.02.1996
  Gyldig til dato
  31.12.2099
  NPDID for utvinningstillatelser
  22572
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  70.00000
  Vår Energi ASA
  15.00000
  Aker BP ASA
  15.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  919
  25.07.1997
  Utvinningstillatelse 220 overført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1144
  20.09.2000
  BP Amoco Norge AS har overdratt sin 15% andel i tillatelsen til Fortum Petroleum AS med virkning fra 1. januar 2000.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1371
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1470
  01.06.2001
  SDØE overført til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2102
  21.08.2003
  Fortum Petroleum AS har endret navn til ENI Norge AS.
  Andre meldinger
  2165
  13.10.2003
  ENI Norge AS er innfusjonert i Norsk Agip AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2336
  12.02.2004
  Norsk Agip AS har endret navn til Eni Norge AS.
  Andre meldinger
  2874
  06.09.2006
  Amerada Hess Norge AS har endret navn til Hess Norge AS.
  Andre meldinger
  3495
  02.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4289
  26.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 70 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4780
  10.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  7619
  14.02.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 28.1.2014 medhold av petroleumsloven § 1-3 fjerde ledd at fristen for å gjennomføre arbeidsforpliktelsen i utvinningstillatelsen forlenges. Fra det tidspunktet departementet gjør det klart for rettighetshaverne i utvinningstillatelsen at petroleumsvirksomheten ikke lenger er utsatt vil departementet samtidig fastsette en ny frist for gjennomføring av arbeidsforpliktelsen.
  Andre meldinger
  12217
  28.12.2017
  Hess Norge AS har endret foretaksnavn til Aker BP AS med virkning fra 22.12.2017.
  Andre meldinger
  12218
  28.12.2017
  Aker BP AS har overdratt sin 15 % deltakerandel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 22.12.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12854
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13547
  10.12.2018
  Eni Norge AS har endret navn til Vår Energi AS fra 10.12.2018
  Andre meldinger
  16563
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  18123
  05.12.2023
  Oppdatert:Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 28.1.2014 medhold av petroleumsloven § 1-3 fjerde ledd at fristen for å gjennomføre arbeidsforpliktelsen i utvinningstillatelsen forlenges. Fra det tidspunktet departementet gjør det klart for rettighetshaverne i utvinningstillatelsen at petroleumsvirksomheten ikke lenger er utsatt vil departementet samtidig fastsette en ny frist for gjennomføring av arbeidsforpliktelsen.
  Forlengelse av gyldighetsperiode