Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  884
  Gyldig fra dato
  10.02.2017
  Gyldig til dato
  10.04.2020
  NPDID for utvinningstillatelser
  28974100
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11515
  13.03.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  12994
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13306
  30.11.2018
  Equinor Energy AS har overdratt en 10 % andel i tillatelsen til Wellesley Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15468
  21.04.2020
  Capricorn Norge AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Stor 13,000,000,000, skriver norske kroner tretten millarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje og energidepartementet har i brev av 3.4.2020 gitt samtykke i medhold til petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15473
  27.04.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 17.4.2020 at utvinningstillatelse 884 anses som bortfalt fra 11.4.2020, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4b samt brev av 18.9.2019.
  Andre meldinger
  15709
  18.12.2020
  Pantobligasjon pålydende NOK 13 000 000 000 skriver Norwegian kroner thirteen billion, i Capricorn Norge AS sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 6.4.2020 (dok.nr.: 15468) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ref. påtegning på pantedokument datert 16.12.2020
  Sletting av pant