Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
14.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  785 S
  Gyldig fra dato
  06.02.2015
  Gyldig til dato
  29.12.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  25610391
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  8971
  04.03.2015
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  9156
  19.03.2015
  Fortis Petroleum Norway AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 900 000 000, skriver norske kroner ni hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.3.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10364
  28.12.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 900,000,000 skriver norske kroner nihundremillioner, hvor Fortis Petroleum Norway AS pantsatte sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 18.3.2015 (dok.nr.: 9156) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 18.12.2015.
  Sletting av pant
  11487
  07.03.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 3.3.2017 at initiell periode forlenges til 6.2.2022, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  12579
  10.04.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 10.4.2018 at initiell periode forlenges til 6.2.2023, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  12686
  25.04.2018
  Fortis Petroleum Norway AS har overdratt sin 40 % andel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 23.4.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12963
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  14954
  23.12.2019
  Total E&P Norge AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 20.12.2019 og virkningsdato 1.8.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15221
  04.02.2020
  Operatørskapet er overført fra Total E&P Norge AS til Equinor Energy AS med virkning fra 1.1.2020, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 29.11.2019, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  15831
  10.03.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 9.3.2021 at initiell periode forlenges til 6.2.2024, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  16112
  14.07.2021
  Total E&P Norge AS har endret navn til TotalEnergies EP Norge AS fra 18.6.2021
  Andre meldinger
  16228
  04.11.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 3.11.2021 at utvinningstillatelse 785 S anses som oppgitt fra og med 30.12.2021, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger