Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  896
  Gyldig fra dato
  10.02.2017
  Gyldig til dato
  10.02.2023
  NPDID for utvinningstillatelser
  28974610
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11527
  14.03.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  13007
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  14662
  18.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  14567
  18.11.2019
  DEA Norge AS har fusjonert med Wintershall Norge AS den 13.11.2019. Som følge av fusjonen overføres DEA Norge AS sine lisensandeler til Wintershall Norge AS. Wintershall Norge AS registreres som operatør for de lisenser DEA Norge AS var operatør for, i henhold til godkjenning fra OED datert 15.11.2019.
  Andre meldinger
  14741
  02.12.2019
  Wintershall Dea Norge AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht. til skjøte er gjennomføringsdato 29.11.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15373
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  15786
  11.02.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 11.2.2021 at initiell periode forlenges til 10.2.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  16451
  27.01.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.1.2022 at initiell periode forlenges til 10.2.2027, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  16666
  09.03.2022
  Wintershall Dea Norge AS har overdratt en 10 % andel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.2.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16706
  29.03.2022
  Operatørskapet er overført fra Wintershall DEA Norge AS til Equinor Energy AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 11.2.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte
  17092
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17427
  02.12.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 2.12.2022 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra 10.2.2023, jf. petroleumsloven § 3-15 første setning.
  Oppgivelse av tillatelse
  17539
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse