Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.06.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  201
  Gyldig fra dato
  10.09.1993
  Gyldig til dato
  31.12.2020
  NPDID for utvinningstillatelser
  22420
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  900
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 201 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1355
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1480
  01.06.2001
  SDØE overført til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1609
  10.09.2001
  Tillatelsen er forlenget til 10. september 2003.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1639
  17.01.2002
  Enterprise Oil Norwegian AS har endret navn til Enterprise Oil Norge AS.
  Andre meldinger
  2097
  21.08.2003
  Fortum Petroleum AS har endret navn til ENI Norge AS.
  Andre meldinger
  2144
  16.09.2003
  Enterprise Oil Norwegian AS har endret navn til Enterprise Oil Norge AS.
  Andre meldinger
  2156
  07.10.2003
  Dagboknummer 2144 er feilført.
  Andre meldinger
  2173
  14.10.2003
  ENI Norge AS er innfusjonert i Norsk Agip AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2325
  03.02.2004
  Norsk Agip AS har endret navn til Eni Norge AS.
  Andre meldinger
  2386
  22.04.2004
  Enterprise Oil Norge AS har overdratt en 11.66 % andel i tillatelsen til Norsk Agip AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2388
  22.04.2004
  Enterprise Oil Norge AS har overdratt sin 5.00 % andel i tillatelsen til ENI Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2387
  22.04.2004
  Enterprise Oil Norge AS har overdratt en 8.33 % andel i tillatelsen til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2402
  14.05.2004
  Enterprise Oil Norge AS overdrar sin 16.67% andel til ENI Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2401
  14.05.2004
  Feil i dokumentene 2386 og 2388. Andeler på 11.66% og 5% tilbakeføres til Enterprise Oil Norge AS fra ENI Norge AS og Norske Agip A/S.
  Andre meldinger
  3483
  02.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4286
  26.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 33,33 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4816
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  12846
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13543
  10.12.2018
  Eni Norge AS har endret navn til Vår Energi AS fra 10.12.2018
  Andre meldinger
  15599
  06.10.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 5.10.2020 at utvinningstillatelsen anses som tilbakelevert fra 1.1.2021, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger