Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
20.04.2024 - 01:32
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  678 BS
  Gyldig fra dato
  07.02.2014
  Gyldig til dato
  08.02.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  24214576
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7683
  24.02.2014
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  7763
  27.03.2014
  Fortis Petroleum Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 900 000 000, skriver norske kroner ni hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 10.3.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8181
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9909
  06.07.2015
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. USD 660 000 000, skriver United States dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10329
  21.12.2015
  Pantobligasjon pålydende USD 660,000,000 skriver United States Dollars six hundred and sixty million, hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 6.7.2015 (dok.nr.: 9909) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 6.10.2015.
  Sletting av pant
  10328
  21.12.2015
  Pantobligasjon pålydende USD 4,400,000,000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 9.10.2015 (dok.nr.: 8181) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 6.10.2015.
  Sletting av pant
  10353
  28.12.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 900,000,000 skriver norske kroner nihundremillioner, hvor Fortis Petroleum Norway AS pantsatte sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 26.3.2014 (dok.nr.: 7763) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 18.12.2015.
  Sletting av pant
  10377
  31.12.2015
  Det norske oljeselskap ASA har overdratt sin 25 % andel av tillatelsen til MOL Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.12.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11633
  09.05.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 30.3.2017 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 8.2.2017, jf. utvinningstillatelse 678 BS pkt. 4b.
  Andre meldinger