Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.06.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  103 B
  Gyldig fra dato
  22.01.1998
  Gyldig til dato
  31.12.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  40772
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  1011
  06.04.1998
  Utvinningstillatelse 103 B innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  1247
  18.05.2001
  Amerada Hess Norge AS har overdratt sin 12.5% andel i tillatelsen til Det norske oljeselskap AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1304
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1545
  18.06.2001
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1605
  20.08.2001
  Statoil ASA har overdratt sin 20% andel i tillatelsen til Det norske oljeselskap AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1778
  03.04.2002
  Panteobligasjon til Nordea Bank Norge ASA stor USD 19.000.000,00 + rente, registrert i Det Norske Oljeselskap AS sin andel.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  1888
  05.11.2002
  Norske Conoco A/S har overdratt sin 37.5% andel i tillatelsen til Det norske oljeselskap AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1926
  27.01.2003
  Pantobligasjon stor USD 19.000.000.- + rente til Nordea Bank Norge ASA, registrert i 37.5% av Det norske oljeselskap AS sin andel i tillatelsen.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  2135
  10.09.2003
  Pantobligasjon til Nordea Bank Norge ASA stor USD 19.000.000,00 + renter, dok.nr 1926, slettes.
  Sletting av pant
  2137
  10.09.2003
  Pantobligasjon til Australia and New Zealand Banking Group Limited stor USD 19.000.000,00 + renter, registrert i Det Norske Oljeselskap AS sin andel.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  2136
  10.09.2003
  Pantobligasjon til Nordea Bank Norge ASA stor USD 19.000.000,00 + renter, dok.nr 1778, slettes.
  Sletting av pant
  2375
  25.02.2004
  Pantobligasjon til Australia and New Zealand Banking Group Limited stor USD 19.000.000,00 + renter, dok.nr 2137, slettes.
  Sletting av pant
  2411
  24.06.2004
  Lundin Norway AS har overtatt operatørskapet i tillatelsen,
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2410
  24.06.2004
  Det Norske Oljseselskap AS har overdratt sin 70 % andel i tillatelsen til Lundin Norway AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3917
  01.08.2008
  Operatørskapet i tillatelsen overføres fra Lundin Norway AS til Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 31.07.2008.
  Andre meldinger
  3916
  01.08.2008
  Lundin Norway AS har overdratt sin 70% andel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 31.07.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4990
  23.12.2009
  De fusjonerte selskapene Aker Exploration ASA og Det norske oljeselskap ASA har fra 22.12.2009 navnet Det norske oljeselskap ASA.
  Andre meldinger
  4936
  23.12.2009
  Aker Exploration ASA har fusjonert med Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 22.12.2009.
  Andre meldinger
  5212
  05.03.2010
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 70 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.1.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6006
  22.11.2011
  Pantobligasjon pålydende NOK 4 500 000 000 skriver norske kroner firemilliarderfemhundremillioner 00/100 datert 5.3.2010 (dok. nr. 5212) hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 70 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger i brev datert 21.11.2011.
  Sletting av pant
  6039
  02.12.2011
  Petoro AS overdrar sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Faroe Petroleum Norge AS med virkning fra 1.1.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6455
  10.05.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 70 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor USD 750,000,000, skriver US dollar syvhundreogfemtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.4.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7253
  24.09.2013
  Pantobligasjon pålydende USD 750,000,000 skriver United States Dollars seven hundred and fifty million hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 70 % deltakerandel (første prioritet ) i utvinningstillatelsen 103 B til fordel for DnB Bank ASA datert 10.5.2012 (dok. nr.: 6455) er slettet. Samtykke fra panthaver DnB NOR Bank ASA foreligger i brev datert 12.9.2013.
  Sletting av pant
  7288
  24.09.2013
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 70 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor USD 2 500,000,000 skriver amerikanske dollar to milliarder og femhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.9.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8137
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 70 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8211
  16.10.2014
  Pantobligasjon pålydende USD 2,500,000,000 skriver amerikanske dollar tomilliarderogfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 70 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 24.9.2013 (dok.nr.: 7288) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 7.10.2014.
  Sletting av pant
  9343
  14.04.2015
  Registrert pant dok.nr 8137, har etter sletting av dok.nr. 7288 og avtalt opptrinnsrett, første prioritet.
  Andre meldinger
  9906
  06.07.2015
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 70 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. USD 660 000 000, skriver United States dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11145
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11848
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, hvor Aker BP ASA tidl. Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 70 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 9.10.2014 (dok.nr.: 8137) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  11894
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 660 000 000 skriver United States Dollars six hundred and sixty million, hvor Aker BP ASA tidl. Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 70 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 6.7.2015 (dok.nr.: 9906) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  11964
  26.10.2017
  Aker BP ASA har overdratt sin 70 % deltakerandel i tillatelsen til ExxonMobil Exploration and Production AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 25.10.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11961
  26.10.2017
  Faroe Petroleum Norge AS har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 26.10.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11985
  01.11.2017
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har overdratt sin 100 % deltakerandel i tillatelsen til Point Resources AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.11.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11988
  01.11.2017
  Operatørskapet er overført fra ExxonMobil Exploration and Production Norway AS til Point Resources AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 19.10.2017, jf. petroleumsloven § 3-7.
  Andre meldinger
  12006
  09.11.2017
  Point Resources AS pantsetter sin 100 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Panteobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars eight hundred and forty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.11.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  12054
  13.12.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 12.12.2017 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt med virkning fra 31.12.2017, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger
  13495
  10.12.2018
  Pantobligasjon pålydende USD 840,000,000 skriver United States Dollars eight hundred and forty million, hvor Point Resources AS pantsetter sin 100 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 9.11.2017 (dok.nr.: 12006) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 10.12.2018
  Sletting av pant