Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1114
  Gyldig fra dato
  19.02.2021
  Gyldig til dato
  19.11.2029
  NPDID for utvinningstillatelser
  37818929
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Harbour Energy Norge AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Harbour Energy Norge AS
  40.00000
  Sval Energi AS
  30.00000
  Vår Energi ASA
  30.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15880
  08.04.2021
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  16494
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  17291
  26.10.2022
  Chrysaor Norge AS har endret foretaksnavn til Harbour Energy Norge AS med virkning fra 24.10.2022
  Navnendring operatør
  17290
  26.10.2022
  Chrysaor Norge AS har endret foretaksnavn til Harbour Energy Norge AS med virkning fra 24.10.2022
  Navnendring rettighetshaver
  18431
  21.03.2024
  Energidepartementet bekrefter i brev datert 20.03.2024 at initiell periode forlenges til 19.11.2029, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode