Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
24.07.2024 - 01:25
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  851
  Gyldig fra dato
  10.06.2016
  Gyldig til dato
  10.05.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  28168712
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11037
  30.06.2016
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  14661
  18.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  14565
  18.11.2019
  DEA Norge AS har fusjonert med Wintershall Norge AS den 13.11.2019. Som følge av fusjonen overføres DEA Norge AS sine lisensandeler til Wintershall Norge AS. Wintershall Norge AS registreres som operatør for de lisenser DEA Norge AS var operatør for, i henhold til godkjenning fra OED datert 15.11.2019.
  Andre meldinger
  15452
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  15661
  30.11.2020
  Idemitsu Petroleum Norge AS har overdratt 15 % andel i tillatelsen til Lundin Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2020 og virkningsdato 1.1.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16000
  19.05.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.5.2021 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt med virkning fra og med 11.5.2021, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4b samt brev av 4.7.2018, 19.6.2019 og 26.6.2020.
  Andre meldinger