Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.06.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  248 J
  Gyldig fra dato
  18.12.2017
  Gyldig til dato
  31.12.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  30636695
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12187
  21.12.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  12288
  10.01.2018
  Statoil Petroleum AS har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til Capricorn Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 5.1.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12289
  12.01.2018
  Operatørskapet er overført fra Statoil Petroleum AS til Capricorn Norge AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 18.12.2017, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  13153
  05.07.2018
  Wellwesley Petroleum AS har overdratt sin 10 % deltakerandel i tillatelsen til Capricorn Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15471
  21.04.2020
  Capricorn Norge AS pantsetter sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Stor 13,000,000,000, skriver norske kroner tretten millarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje og energidepartementet har i brev av 3.4.2020 gitt samtykke i medhold til petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15507
  08.06.2020
  Sval Energi AS og Capricorn Norge AS har fusjonert. Alle eiendeler og operatørskap i Capricorn Norge AS er overtatt av Sval Energi AS. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen og endring av operatørskap i brev datert 13.5.2020 og 18.5.2020, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15697
  18.12.2020
  Pantobligasjon pålydende NOK 13 000 000 000 skriver Norwegian kroner thirteen billion, i Capricorn Norge AS sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 6.4.2020 (dok.nr.: 15471) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ref. påtegning på pantedokument datert 16.12.2020
  Sletting av pant
  16020
  08.06.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 7.6.2021 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra og med 1.1.2022, jf. lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 3-15.
  Andre meldinger