Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
22.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  226 B
  Gyldig fra dato
  13.05.2011
  Gyldig til dato
  13.05.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  20429377
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5839
  23.06.2011
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  7191
  11.07.2013
  Operatørskapet er overført fra Statoil Petroleum AS til Eni Norge AS i henhold til brev fra OED av 18.3.2013. Statoil Petroleum trer ut av utvinningstillatelsen med virkning fra 13.11.2012
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7827
  05.05.2014
  Eni Norge AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til E.ON E&P Norge AS Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.4.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7831
  09.05.2014
  Eni Norge AS har overdrat en 20 % andel i tillatelsen til Edison International Norway Branch. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.4.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8897
  17.02.2015
  Edison International Norway Branch har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Edison Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.1.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10198
  20.11.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 19.11.2015 at initiell periode forlenges til 13.5.2017, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  10414
  15.01.2016
  E.ON E&P Norge AS har endret foretaksnavn til DEA E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  11004
  27.05.2016
  DEA E&P Norge AS har den 18.5.2016 blitt fusjonert inn i DEA Norge AS.
  Andre meldinger
  11070
  01.07.2016
  Eni Norge AS har overdratt en 20 % andel i tillatelsen til Point Resources AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11266
  02.12.2016
  DEA Norge AS har overdratt 10 % andel i tillatelsen til Capricorn Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2016 og virkningsdato 1.1.2016
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11667
  08.06.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 1.6.2017 at utvinningstillatelsen anses som borfalt fra 13.5.2017, jf. utvinningstillatelse 226 B.
  Andre meldinger