Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.07.2024 - 01:27
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  974
  Gyldig fra dato
  01.03.2019
  Gyldig til dato
  20.03.2022
  NPDID for utvinningstillatelser
  33985668
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  14852
  13.12.2019
  Okea ASA pantsetter sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  14832
  13.12.2019
  Okea ASA pantsetter sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS stor USD 250 000 000, skriver United States Dollars two hundred and fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13889
  11.03.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  14310
  05.08.2019
  OKEA AS har endret foretaksnavn til OKEA ASA fra 16.5.2019
  Andre meldinger
  14782
  05.12.2019
  OKEA ASA har overdratt en 18,57 % deltakerandel i tillatelsen til Chrysaor Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.11.2019 og virkningsdato 1.3.2019
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14852
  13.12.2019
  Okea ASA pantsetter sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14832
  13.12.2019
  Okea ASA pantsetter sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS stor USD 250 000 000, skriver United States Dollars two hundred and fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16141
  19.08.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.8.2021 at initiell periode forlenges til 1.7.2023 jf. petroleumsloven § 10-18 fjerde ledd og utvinningstillatelse 974 pkt. 8.
  Andre meldinger
  16452
  27.01.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 27.1.2022 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt med virkning fra og med 21.3.2022, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger