Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  337
  Gyldig fra dato
  17.12.2004
  Gyldig til dato
  09.02.2013
  NPDID for utvinningstillatelser
  2986484
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  5220
  05.03.2010
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 45 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.1.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  6400
  09.05.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 45 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 750,000,000, skriver amerikanske dollar syvhundreogfemti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.4.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2525
  10.01.2005
  Tillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  2634
  06.06.2005
  Talisman Production Norge AS har overdratt en 35% andel i tillatelsen til Pertra AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2633
  06.06.2005
  Pertra AS har endret navn til Talisman Production Norge AS.
  Andre meldinger
  2717
  15.03.2006
  Pertra AS har endret navn til Pertra ASA.
  Andre meldinger
  2786
  04.05.2006
  Talisman Production Norge AS har overdratt sin 10 % andel til Talisman Energy Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2941
  27.12.2006
  Marathon Petroleum Norge AS har overdratt sin 30 % andel i tillatelsen til Pertra ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2975
  23.02.2007
  Pertra ASA har overdratt en 20% andel i tillatelsen til Revus Energy ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3067
  10.07.2007
  BG Norge AS har overdratt sin 25% andel i tillatelsen til Ener Petroleum ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3622
  13.01.2008
  Pertra ASA har endret navn til Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 16.11.2007.
  Andre meldinger
  3641
  24.01.2008
  Talisman Energy Norge AS har overdratt sin 10 % andel i tillatelsen til Bridge Energy AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3630
  24.01.2008
  Revus Energy ASA pantsetter sin 20 % andel i tillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 1 000 000 000 skriver norske kroner ettusenmillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelse av det pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  3656
  03.02.2008
  Ener Petroleum ASA har endret navn til Dana Petroleum Norway ASA med virkning 10.08.2007.
  Andre meldinger
  3657
  03.02.2008
  Dana Petroleum Norway ASA har endret navn til Dana Petroleum Norway AS med virkning 04.10.2007.
  Andre meldinger
  4095
  05.02.2009
  Revus Energy ASA har endret navn til Wintershall Norge ASA, med virkning fra 17.01.2009.
  Andre meldinger
  4998
  23.12.2009
  De fusjonerte selskapene Aker Exploration ASA og Det norske oljeselskap ASA har fra 22.12.2009 navnet Det norske oljeselskap ASA.
  Andre meldinger
  4944
  23.12.2009
  Aker Exploration ASA har fusjonert med Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 22.12.2009.
  Andre meldinger
  5167
  23.02.2010
  Pantobligasjon stor NOK 1000,000,000 skriver norske kroner etttusenmillioner 00/100 datert 24.1.2008 (dok. nr. 3630) hvor Revus Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB Nor Bank ASA er slettet.
  Sletting av pant
  5220
  05.03.2010
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 45 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.1.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5524
  04.10.2010
  Wintershall Norge ASA overdrar sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Spring Energy Norway AS med virkning fra 30.9.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6023
  02.12.2011
  Bridge Energy Norge AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 440,000,000, skriver norske kroner firehundreogførti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 31.10.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6400
  09.05.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 45 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 750,000,000, skriver amerikanske dollar syvhundreogfemti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.4.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6519
  26.06.2012
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 2 000 000 000 skriver norske kroner tomilliarder 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev datert 19.6.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7548
  24.01.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 440,000,000 skriver norske kroner firehundreogførtimillioner, hvor Bridge Energy Norge AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 2.12.2011 (dok.nr.: 6023) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 23.1.2014.
  Sletting av pant
  7907
  23.06.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 2 000 000 000 skriver norske kroner to milliarder, hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 22.6.2012 (dok.nr.: 6519) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 16.6.2014.
  Sletting av pant
  9141
  17.03.2015
  Olje og energidepartementet bekrefter i brev datert 14.12.2012 at utvinningstillatelsen er tilbakelevert fra og med 09.02.2013, ref petroleumsforskriften § 3-15
  Andre meldinger