Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.07.2024 - 01:27
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  146
  Gyldig fra dato
  08.07.1988
  Gyldig til dato
  08.07.2027
  NPDID for utvinningstillatelser
  21980
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  77.80000
  PGNiG Upstream Norway AS
  22.20000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  18346
  13.03.2024
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 22.20 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Societe Generale.Pantobligasjon stor USD 1 200 000 000, skriver United States Dollars one billion two hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Energidepartementet har i brev av 20.11.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  859
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 146 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1201
  23.02.2001
  Saga Petroleum ASA er innfusjonert i Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1325
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1424
  01.06.2001
  SDØE overført til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2063
  18.08.2003
  Amarada Hess Norge A/S har overdratt sin 2,2% andel i tillatelsen til Total E&P Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2064
  18.08.2003
  Amarada Hess Norge A/S har overdratt sin 2,2% andel i tillatelsen til ConocoPhillips Skandinavia AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2061
  18.08.2003
  Amarada Hess Norge A/S har overdratt sin 2,3% andel i tillatelsen til Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2059
  18.08.2003
  TotalFinaElf Norge AS har endret navn til Total E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  2062
  18.08.2003
  Amarada Hess Norge A/S har overdratt sin 3,3% andel i tillatelsen til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2058
  18.08.2003
  Elf Petroleum Norge AS har endret navn til TotalFinaElf Norge AS.
  Andre meldinger
  2060
  18.08.2003
  Phillips Petroleum Norsk AS har endret navn til ConocoPhillips Skandinavia AS.
  Andre meldinger
  2224
  22.12.2003
  ConocoPhillips Skandinavia AS har overdratt sin 22.2% andel i tillatelsen til Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3187
  25.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3327
  10.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3468
  01.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4163
  17.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 33,3 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4706
  06.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  12820
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13727
  28.12.2018
  Equinor Energy AS har overdratt sin 77,8 % andel i tillatelsen til til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 27.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13729
  28.12.2018
  Operatørskapet er overført fra Equinor Energy AS til Aker BP ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert desember 2018, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  14454
  31.10.2019
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 22,2% andel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  18346
  13.03.2024
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 22.20 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Societe Generale.Pantobligasjon stor USD 1 200 000 000, skriver United States Dollars one billion two hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Energidepartementet har i brev av 20.11.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18624
  08.07.2024
  Energidepartementet bekrefter i brev datert 05.07.2024 at forlengelsesperiode forlenges til 31.12.2055 jf. petroleumsloven § 10-18 fjerde ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode