Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
22.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1130
  Gyldig fra dato
  19.02.2021
  Gyldig til dato
  18.02.2024
  NPDID for utvinningstillatelser
  38094901
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  17457
  14.12.2022
  M Vest Energy AS pantsetter sin 20,0000 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor NOK 720,000,000, skriver norske kroner Seven Hundred and Twenty Million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 1.12.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15879
  08.04.2021
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  17240
  14.10.2022
  Operatørskapet er overført fra INPEX Norge AS til INPEX Idemitsu Norge AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED 12.8.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte
  17239
  14.10.2022
  INPEX Norge AS har overdratt sin 60 % andel i tillatelsen til INPEX Idemitsu Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.2022 og virkningsdato 1.1.2022.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17457
  14.12.2022
  M Vest Energy AS pantsetter sin 20,0000 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor NOK 720,000,000, skriver norske kroner Seven Hundred and Twenty Million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 1.12.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18447
  25.03.2024
  Energidepartementet bekrefter i brev datert 22.03.2024 at utvinningstillatelse 1130 anses som bortfalt med virkning fra 19.02.2024, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4c.
  Bortfall av tillatelse