Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.06.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  193 E
  Gyldig fra dato
  03.02.2012
  Gyldig til dato
  10.09.2031
  NPDID for utvinningstillatelser
  21568992
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  70.00000
  Petoro AS
  30.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6259
  27.03.2012
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  6565
  28.08.2012
  Statoil Petroleum AS overdrar sin 19 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Centrica Resources (Norge) AS med virkning fra 31.8.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7520
  10.01.2014
  Olje- og energidepartementet samtykker i brev datert 3.10.2013 samtykke til fusjon mellom A/S Norske Shell og Enterprise Norge AS, jf. petroleumsloven § 10-12. Eierandelene i tillatelsen endres slik at det nå er A/S Norske Shell som føres inn som eier av Enterprise Oil Norge AS tidligere eierandeler.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11596
  30.03.2017
  Oljedirektoratet bekrefter i brev datert 22.4.2013 at hele arealet for utvinningstillatelsen overføres til forlengelsesperioden med varighet til 10.9.2031 som er samme dato som utløp av konsesjonstiden for PL 193. Overgangen til forlengelsesperioden vil ha virkning fra 4.2.2013.
  Andre meldinger
  12241
  02.01.2018
  Centrica Resources (Norge) AS har endret navn til Spirit Energy Norge AS fra 22.12.2017
  Andre meldinger
  12841
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13383
  05.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 19 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14158
  19.06.2019
  Spirit Energy Norway AS har overdratt sin 19 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.5.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15478
  04.05.2020
  A/S Norske Shell har overdratt sin 6,45 % andel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.04.2020 og virkningsdato 01.01.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16013
  01.06.2021
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 5 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)