Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
22.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  571 B
  Gyldig fra dato
  19.02.2016
  Gyldig til dato
  04.02.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  28122789
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  10614
  25.02.2016
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  11019
  01.06.2016
  Operatørskapet er overført fra Suncor Energy AS til Statoil Petroleum AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 12.5.2016, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  11018
  01.06.2016
  Suncor Energy AS har overdratt en 40 % deltakerandel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2016 og virkningsdato 1.3.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11583
  27.03.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.3.2017 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 4.2.2017, jf. utvinningstillatelse 571 pkt. 4b. som også gjelder for utvinningstillatelse 571 B
  Andre meldinger